• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality

Mladý tvorca 2017!


Súťaž o cenu Ministra dopravy a výstavby SR: Maják pre dopravu – Odborným vzdelaním k perspektívnemu povolaniu.

       V dňoch 25.4.2017 až 28.04.2017 sme sa zúčastnili  4. ročníka súťaže Maják pre dopravu s témou Odborným vzdelaním k perspektívnemu povolaniu, ktorá sa uskutočnila v rámci celoslovenskej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2017 v dňoch 26. – 28. apríla 2017 v Nitre, v priestoroch výstaviska Agrokomplex.

       Tento rok  bol vyhlásený už 4. ročník súťaže o „Cenu ministra dopravy a výstavby SR“. Súťaž bola vyhlásená pre žiakov  študijných/učebných odborov s kódom 37.

        Pre  autorov projektu : Máriu Csaszárovú, Janu Fogarašovú a Samuela Székelyho  a s podporou , priamo v NitreŠimona Sillu (žiaci IV.E triedy, študijný odbor komerčný pracovník v doprave) to bola veľká výzva.  Ich húževnatosť a odborné vedomosti im pomohli v spolupráci s konzultantmi spracovať projekt, ktorý spočíval vo vytvorení  propagačného materiálu a prezentácie na tému – „Naš príbeh na ceste k povolaniu“. Pred hodnotiacou komisiou predstavili prezentáciu na vyhlásenú tému a odpovedali na ich otázky. I napriek tomu, že sa v konečnom hodnotení z 10 projektov prihlásených do súťaže neumiestnili na ocenených prvých troch miestach, patrí im poďakovanie, pretože vykonávali aj aktivity v prezentačnom stánku.

Hlavné prínosy:

 Výborná reprezentácia našej školy na celoslovenskej úrovni- jedinečná propagácia našej školy v rámci celého Slovenska. Pripomenutie mena školy na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Motivácia pre zúčastnených žiakov.

Dátum:02.05.2017                                                         Ing. Jozef Keltoš     

Pozrite si fotogalériu z akcie:

RNDr.M.Balažka


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI