• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality

Študuj dopravu - vzdelávacia aktivita.


 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky usporiadalo dňa 2.6.2017 aktivitu „ŠTUDUJ DOPRAVU“, ktorá sa konala v areáli ALPINKA pri Košiciach. Na aktivite sa zúčastnili stredné odborné školy Košického samosprávneho kraja so zameraním vzdelávacích programov na dopravu. Uvedenej akcie sa zúčastnila aj Stredná odborná škola automobilová v Košiciach. Počas aktivity prezentovala odbory, v ktorých poskytuje vzdelávanie. Návštevnosť jej výstavného stánku a záujem o tieto odbory potvrdil jej kvalitu a spoločenský význam vo vzdelávacom systéme SR.

Rozhlasovú reportáž je možné vypočuť klikom  na:

Zdoj: Ing. Rudolf Rudohradský

BAL


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI