• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality

17. ročník spotrebiteľskej súťaže školských časopisov zameraných na spotrebiteľskú výchovu.


 V rámci spotrebiteľskej výchovy žiakov usporiadala Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska už 20. ročník celoslovenskej a 17. ročník medzinárodnej súťaže školských časopisov zameraných na spotrebiteľskú výchovu. Súťaž sa uskutočnila s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod záštitou Moniky Smolkovej.

Do súťaže sa mohli zapojiť trojčlenné družstvá žiakov základných a stredných škôl zo Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré mali za úlohu vytvoriť spotrebiteľský časopis. V obsahu časopisu mala rezonovať téma roka 2017:

" Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov - čo o ňom vieme a ako ho využívame.".

      Spomedzi všetkých prihlásených časopisov vybrala odborná medzinárodná porota 13 najlepších, ktorých redakčné rady sa zišli v prekrásnom prostredí Červeného Kláštora.

Program prebiehal podľa nasledovného harmonogramu:

02.06.2017

15:00 – 17:00 príchod  a ubytovanie účastníkov 

17:00 – 17:30 večera

17:30 – 19:30  Workshop –  riešenie spotrebiteľských sporov mediáciou      

 

03.06.2017

09:00 – 12:00 Prezentácia najúspešnejších  časopisov 20. ročníka súťaže

                       Hodnotenie súťažných prác odbornou komisiou

                       Ocenenie víťazných kolektívov

                       Vyhlásenie témy 21. ročníka súťaže

12:00 – 13:00 Obed

13:00 -13:30  Odchod účastníkov

Náš tím získal hlavnú cenu. Ďakujeme študentom za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 Ing. Nikoleta Puchá, PhD.

  

Názov aktivity

Dátum

Meno žiaka

trieda

Vyhlasovateľ súťaže,

Organizátor

Krajské/oblastné.

Kolo

Celošt.

Kolo

Medzin. účasť

20. ročník celoslovenskej a 17. ročník medzinárodnej súťaže
Spotrebiteľská výchova žiakov - SPOTREBA PRE ŽIVOT

 

 

2- 3.júna.2017

1.F

Jakub Lampert

Matúš Prančík

Marko Cibere

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR

Metodicko-pedagogické centrum

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

Asociácia učiteľov občianskej výchovy a náuky

Ľubovnianska knižnica

 

 

Áno

Hlavná

cena

Áno

Hlavná

cena

Pozrite si ďalšie informácie zo súťaže vo fotogalérii:

BAL


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI