• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality

10. ročník súťaže VSD a.s. pre žiakov nižších ročníkov.


Dňa  19.6.2017 sa v priestoroch  praktického vyučovania na pracovisku 1(Bielocerkevská ulica) konala vedomostná súťaž z oblasti  elektrotechniky a energetiky pre študentov 2. ročníka stredných škôl. Súťaže sa zúčastnili žiaci II.G odbor mechanik elektrotechnik. Garantom súťaže bola Východoslovenská distribučná a. s. Samotná súťaž pozostávala z dvoch častí:

1. kolo- teoretická časť (test) 

2. kolo- praktická časť (vypracovanie praktických úloh- vypracovanie schémy zapojenia, samotné zapojenie a kontrola funkčnosti), ktorú absolvovali piati najlepší z 1. kola

Hodnotiacu porotu tvorili: Ing. Marián Mačak - VSD, Ing. Jana Kičová - učiteľka odborných predmetov, Tibor Hengal – MOV, Vladimír Bernát- MOV

Výsledky súťaže: 1. Jozef Adam- 60 bodov, 2. Alex Bernát- 58 bodov, 3. Daniel Rusnák- 48 bodov, 4.Tomáš Kober - 45 bodov, 5. Richard Balko- 32 bodov

ZDROJ: Ing.J.Keltoš

Pozrite si fotogalériu zo súťaže:

RNDr.M.Balažka


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI