• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Finančná olympiáda 2017 - súťaž žiakov.


 Názov aktivity: Finančná olympiáda, celoštátne online kolo, www.financnaolympiada.sk

Dátum: počas dvoch týždňov od 20.11.2017 Miesto:

učebňa U13, SOŠA Košice Vyhlasovateľ: nadácia PARTNERS,

Počet zúčastnených žiakov školy: 153

Prínos resp. záujem žiakov: podporiť záujem o interdisciplinárne vzdelávanie v súvislosti s prepojením informačných a komunikačných technológií s ekonomickými znalosťami. Podpora vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti.Koordinátorky: Ing. Širgelová, Ing. Puchá

Názov aktivity Dátum Miesto

Vyhlasovateľ

Organizátor

Počet

zúčastnených žiakov školy

Prínos resp. záujem žiakov

Finančná olzmpiáda


Od 20.11.2017 Košice Nadácia PARTNER 153 Testovanie finančnej gramotnosti

RNDr.M.Balažka


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI