• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


PRO EDUCO 2017.


V dňoch 29.- 30. 11. 2017 sa naša škola spolu s inými strednými školami a vysokými školami zúčastnila na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach. Svojim konceptom patrí PRO EDUCO k najväčším podujatiam tohto druhu na Slovensku, kde sú na jednom mieste prezentované programy pre stredoškolské, vysokoškolské, postgraduálne i mimoškolské vzdelávanie. Okrem toho môžu na tomto mieste prezentovať svoje záujmy aj zamestnávatelia, hlavne tí, ktorí vo svojej činnosti aplikujú systém duálneho vzdelávania a vytvárajú priestor pre uplatnenie sa absolventov stredných či vysokých škôl. Prezentáciu našej školy na tejto významnej akcii mali na starosti Ing. P. Vida a Ing. R. Rudohradský. Medzi žiakov, ktorí aktívne hájili záujmy našej školy, patrili Martin Šaššák, Michaela Halajová a Alica Javorková.

Na záver by sme radi poďakovali organizátorom tejto akcie, Ing. P. Vidovi a Ing. R. Rudohradskému a tiež našim žiakom....

Ing.I.Širgelová

Pozrite si fotogalériu z akcie:

RNDr.M.Balažka


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI