• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Autoopravár junior

Finále súťaže Autoopravár Junior 2017 - II. miesto!


 Druhý najlepší lakovník je náš Adrián Vanyo! Cenu získal v súťaži  Autoopravár junior 2017 – 18.ročník

Vyhlasovateľ súťaže: Cech predajcov a autoservisov SR

Záštita: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľ súťaže:- propagácia remesla autoopravára medzi širokou verejnosťou ako aj spojenie zamestnávateľov so školami a žiakmi. V neposlednom rade je súťaž nástrojom motivácie žiakov vzdelávať sa v remesle autoopravára a cez zvýraznenie remesla zabezpečenie náboru žiakov do učebných odborov autoopravár.

                Súťaž Autoopravár bola určená pre žiakov stredných odborných škôl učebného odboru Autoopravár 2487 H so zameraním na automechanikov, autoelektrikárov, autokarosárov a autoolakovníkov. Na začiatku sa do súťaže zapojilo 891 žiakov tretích ročníkov zo 49 stredných odborných škôl z celého Slovenska.

                Súťaž sa konala v troch kolách – v školskom, oblastnom a celoslovenskom. Jednotlivé kolá boli realizované elektronickou formou na stránke www.autosutaz.sk v období od januára 2017 do apríla 2017.

Školské a oblastné kolá súťaže prebehli formou on-line testov. Testy boli zamerané najmä na teoretické vedomosti a poznávaciu časť.

Do oblastného kola postúpili žiaci, ktorých vybrala prihlásená škola na základe absolvovaného on-line testu v školskom kole.

Do celoslovenského kola postúpili deviati súťažiaci na základe najlepších výsledkov z oblastných kôl v jednotlivých odboroch. Celoslovenské finále zahŕňalo teoretickú (formou on-line testov), poznávaciu priamo na konkrétnom pracovisku a praktickú časť v príslušnej dielni. Celoslovenská súťaž prebiehala dva dni a to 26. a 27. apríla 2017 v Nitre – automechanici a autoelektrikári v školiacom stredisku Škoda. Autokarosári a autolakovníci sa stretli vo finále v tréningovom centre spoločnosti JL, s.r.o., Dvojkrížna 5, Bratislava.

Našu školu -  SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice v celoslovenskej súťaži reprezentoval v odbore autolakovník iba jeden súťažiaci Adrián  Vanyo z III.B triedy, ktorý napokon obsadil historicky úspešné 2. miesto v celoslovenskom finále. Okrem toho získal bohaté skúsenosti pre svoju budúcnosť.

Vyhlasovanie výsledkov celoslovenského finále sa uskutočnilo počas výstavy Autosalónu 2017 v ExpoClub Incheba - Bratislava, za účasti zástupcov jednotlivých sponzorov, zástupcu ministerstva školstva a za účasti médii.

Pozrite si kompletnú tlačovú správu spolu s vyhodnotením TU!

Ing. Mária Tomášová - učiteľka odborných predmetov

Pozrite si získaný diplom za II. miesto a fotogalériu zo súťaže:

BAL


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI