• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Prijímacie konanie

Výsledková listina prijímacieho konania I.kolo pre školský rok 2017/2018!


Výsledky prijímacieho konania I.kolo: I.termín 9.5.2017 a II. termín 11.5.2017:

Odbor 2495 K autotronik:

Odbor a zameranie Kód ST Prijatý/Neprijatý
2495K 341 Prijatý
2495K 559 Prijatý
2495K 995 Neprijatý
2495K 571 Prijatý
2495K 756 Prijatý
2495K 866 Neprijatý
2495K 658 Neprijatý
2495K 001 Prijatý
2495K 915 Prijatý
2495K 080 Prijatý
2495K 506 Prijatý
2495K 442 Prijatý
2495K 738 Prijatý
2495K 553 Prijatý
2495K 790 Prijatý
2495K 078 Neprijatý
2495K 222 Prijatý
2495K 653 Prijatý
2495K 969 Prijatý
2495K 356 Prijatý
2495K 856 Prijatý
2495K 721 Prijatý
2495K 299 Prijatý
2495K 955 Prijatý
2495K 788 Prijatý
2495K 455 Prijatý
2495K 443 Prijatý
2495K 090 Prijatý
2495K 352 Prijatý
2495K 494 Prijatý
2495K 886 Prijatý
2495K 460 Prijatý
2495K 814 Prijatý
2495K 871 Prijatý
2495K 076 Prijatý
2495K 716 Prijatý
2495K 363 Prijatý
2495K 884 Prijatý
2495K 122 Neprijatý
2495K 239 Prijatý
2495K 328 Prijatý
2495K 229 Prijatý
2495K 117 Prijatý
2495K 029 Prijatý
2495K 129 Prijatý
2495K 397 Prijatý
2495K 966 Prijatý
2495K 147 Prijatý
2495K 320 Prijatý
2495K 986 Prijatý
2495K 466 Prijatý
2495K 550 Prijatý
2495K 333 Prijatý
2495K 664 Prijatý
2495K 106 Prijatý
2495K 912 Prijatý
2495K 578 Prijatý
2495K 417 Prijatý
2495K 295 Prijatý
2495K 865 Prijatý
2495K 700 Prijatý
2495K 347 Prijatý
2495K 795 Prijatý
2495K 808 Prijatý
2495K 217 Prijatý
2495K 837 Prijatý
2495K 965 Prijatý
2495K 463 Prijatý
2495K 272 Prijatý
2495K 631 Prijatý
2495K 199 Prijatý
2495K 150 Prijatý
2495K 538 Neprijatý
2495K 944 Prijatý

Odbor 2682 K mechanik počítačových sietí:

Odbor a zameranie Kód ST Prijatý/Neprijatý
2682K 933 Prijatý
2682K 357 Prijatý
2682K 351 Prijatý
2682K 735 Neprijatý
2682K 907 Prijatý
2682K 698 Neprijatý
2682K 546 Prijatý
2682K 112 Neprijatý
2682K 911 Prijatý
2682K 298 Prijatý
2682K 614 Prijatý
2682K 689 Prijatý
2682K 029 Prijatý
2682K 803 Prijatý
2682K 129 Prijatý
2682K 155 Prijatý
2682K 115 Neprijatý
2682K 757 Prijatý
2682K 047 Prijatý
2682K 199 Prijatý

Odbor 2697 K mechanik elektrotechnik:

Odbor a zameranie Kód ST Prijatý/Neprijatý
2697K 515 Prijatý
2697K 429 Prijatý
2697K 506 Prijatý
2697K 976 Prijatý
2697K 222 Prijatý
2697K 580 Prijatý
2697K 493 Prijatý
2697K 027 Prijatý
2697K 159 Prijatý
2697K 836 Prijatý
2697K 304 Prijatý
2697K 328 Prijatý
2697K 117 Prijatý
2697K 466 Prijatý
2697K 454 Prijatý
2697K 084 Prijatý
2697K 850 Prijatý
2697K 514 Neprijatý

Odbor 3759 K komerčný pracovník v doprave:

Odbor a zameranie Kód ST Prijatý/Neprijatý
3759K 613 Prijatý
3759K 564 Prijatý
3759K 904 Prijatý
3759K 077 Prijatý
3759K 911 Prijatý
3759K 859 Prijatý
3759K 480 Neprijatý
3759K 374 Prijatý
3759K 069 Prijatý

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI