• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

THP

THP pracovníci

 

Titul. meno a priezvisko, titul Funkcia E-mail

Viola Némethová

samostatný odborný referent sekretariátu riaditeľa

lsekretariat@sosake.sk

Alica Hofírková

samostatný odborný referent personálneho a študijného oddelenia

studijne@sosake.sk

Mgr.Lenka Mikulová

školská psychologička

 

Bc. Emília Spišiaková

vedúca technicko - ekonomických činností

spisiakova@sosake.sk

Mgr. Katarína Maheľová

samostatný odborný referent miezd

 

Alena Zvadová

samostatný odborný referent

zvadova@sosake.sk

Monika Šimoňáková

samostatný odborný referent

pokladna@sosake.sk

Zuzana Gašková

samostatný odborný referent

 

Jaroslav Šolc

správca počítačových sietí

admin@sosake.sk

Ján Rigas

vedúci POP

rigas@sosake.sk

Ladislav Vereš

údržbár

 

Oľga Semanová

Informátorka

 

Zuzana Cholujová

informátorka

 

Helena Forgáčová

upratovačka

 

Eva Winterová

upratovačka

 

Ingrid Bimbová

upratovačka

 

Jozefína Verešová

upratovačka

 

Marcela Svatová

upratovačka

 

Kristína Semanová

upratovačka

 

Jarmila Ráczová

upratovačka

 

Marta Bužová

upratovačka

 

PARTNERI A SPONZORI