• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

NAVIGÁCIA

THP

THP pracovníci

Titul Priezvisko Meno E-mail Pracovné zaradenie, kompetencie
Bc. Spišiaková Emília spisiakova@sosake.sk vedúca TEČ
  Šimoňáková Monika pokladna@sosake.sk pokladňa, štipendiá

Šolc Jaroslav admin@sosake.sk

správca školskej počítačovej siete,

verejné obstarávanie

  Zvadová Alena zvadova@sosake.sk  učebnice, štipendiá
  Némethová Viola sekretariat@sosake.sk  sekretariát RŠ
  Hofírková Alica studijne@sosake.sk  pers. a štud. oddelenie
  Rigas Ján rigas@sosake.sk  vedúci POP, zásobovač

PARTNERI A SPONZORI

Projekt: Učíme moderne a efektívne v súlade sŠkVP.