• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

 

Duálne vzdelávanie - spolupracujúce firmy (logá)

MotorCar Košice s.r.o.

PARTNERI A SPONZORI

Projekt: Učíme moderne a efektívne v súlade sŠkVP.