• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

NÁJDETE NÁS

 

 SOŠ automobilová,        Moldavská cesta č.2,                041 99 Košice

 - riaditeľstvo školy, teoretické vyučovanie

GPS súradnice:  

        zemepIsná širka 48.705022

        zemepisná dĺžka 21.245191

 SOŠ automobilová,      Jarmočná č. 6, Košice

 - zámočnícke a klampiarske dielne

GPS súradnice:  

        zemepisná širka 48.709415

        zemepisná dĺžka 21.268203

 SOŠ automobilová,  Bielocerkevská č. 29, Košice

 - elektronické dielne.

GPS súradnice:  

        zemepísna širka 48.730968

        zemepísna dĺžka 21.281007

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI