• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

NAVIGÁCIA

Pedagogický zbor


Učitelia


Meno a priezvisko

Funkcia

Ing. Jozef Eperješi riaditeľ
Ing. Jozef Keltoš zástupca riaditeľa TV
RNDr. Jana Vargová zástupkyňa riaditeľa TV
Ing. Peter Vida zástupca riaditeľa PV
Mgr. Jaromíra Tóthová učiteľka
Mgr. Mária Koščová učiteľka
Mgr. Beáta Vašková učiteľka
Mgr. Silvia Trnková učiteľka
Ing. Katarína Szabóová učiteľka, vedúca predmetovej komisie
RNDr. Marián Balažka učiteľ
Ing. Silvia Kravcová učiteľka, výchovná poradkyňa
Mgr. Gabriela Eperješiová učiteľka, vedúca predmetovej komisie
PaeDr. Ivona Némethová učiteľka
Mgr. Mária Korečková vedúca predmetovej komisie, preventistka drogovej prevencie, koordinátorka
enviromentálnej výchovy
Mgr. Vincent Voľár učiteľ
Mgr. Vlasta Sokáčová učiteľka, vedúca predmetovej komisie
Mgr. Miloslav Repel učiteľ
Ing. Gabriel Brecher učiteľ
Ing. Magdaléna Nikházyová učiteľka, vedúca odbornej predmetovej komisie
Ing. Jana Kičová učiteľka
Ing. Jaroslav Voloch učiteľ
Ing. Milan Kanát učiteľ
Ing. Zuzana Soltiszová učiteľka, vedúca odbornej predmetovej komisie
Ing. Mária Tomášová učiteľka
Ing. Katarína Pinterová učiteľka
Ing. Gabriela Petríková učiteľka
Ing. Milan Bobík učiteľ
Mgr. Zuzana Černická učiteľka
Mgr. Daniela Filčáková učiteľka, vedúca predmetovej komisie MFI
Mgr. Nora Nigutová učiteľka
Mgr. Lívia Hrabkovská učiteľka
Mgr. Silvia Bérešová učiteľka
Mgr. Jana Nigutová učiteľka
Ing. Nikoleta Puchá, PhD. učiteľka
Mgr. Lenka Mikulová
školský psychológ
Mgr. Eva Santa
učiteľka
Ing. Peter Kutrucz
učiteľ
Ing. Iveta Širgeľová
učiteľka
Ing.. Rozália Tkáčová Romanová
učiteľka

Podrobnejšie aktuálne informácie nájdete, kliknite na nasledujúci link: Učitelia a majstri!


Majstri


Majster

Funkcia

Ján Molnár
hlavný majster na pracovisku Jarmočná č.6
Ján Rusinko majster odborného výcviku na pracovisku Jarmočná č.6
Ján Filičko majster odborného výcviku na pracovisku Jarmočná č.6
Ing. Milan Javornický majster odborného výcviku na pracovisku Jarmočná č.6, člen výboru OZ
Arnold Rizman majster odborného výcviku na pracovisku Jarmočná č.6
Jozef Nagy majster odborného výcviku na pracovisku Jarmočná č.6
Juraj Hiriak hlavný majster pracoviska č. I - Bielocerkevská č.29
František Hegedüs majster odborného výcviku na pracovisku č. I
Vladimír Vaško majster odborného výcviku na pracovisku č. I
Vladimír Bernáth majster odborného výcviku na pracovisku č. I, bezpečnostný technik školy
Tibor Hengál majster odborného výcviku na pracovisku č. I
Viliam Karaffa hlavný majster pracoviska č. II - Bielocerkevská č.29
Jozef Lenárd majster odborného výcviku na pracovisku č. II
Ján Varga majster odborného výcviku na pracovisku č. II
Ján Libič
majster odborného výcviku
Ing. Rudolf Rudohradský majster odborného výcviku
Mgr. Peter Novák majster odborného výcviku
Mgr. Marta Víchová majster odborného výcviku
Ing. Martin Frankovič, PhD.
majster odborného výcviku

Podrobnejšie a aktuálnejšie informácie, klikni na link: Učitelia a majstri!

Podľa organizačného poriadku školy sú všetci hlavní majstri a majstri prerozdelení do jednotlivých odborných podkomisií, ktorých činnosť koordinujú vedúci odborných predmetových komisií a vedúci učitelia odborných podkomisií.

Vypracoval: Ing. Jozef  E p e r j e š i

BAL

PARTNERI A SPONZORI

Projekt: Učíme moderne a efektívne v súlade sŠkVP.