• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Pedagogický zbor


Učitelia


Titul, meno a priezvisko, titul  Triednictvo Funkcia E-mail Tel.číslo

RNDr. Marián Balažka

II.D

koordinátor tvorby web stránky

balazka@sosake.sk 055/676 5700, kl.22

Ing. Milan Bobík

I.AN

 

bobik@sosake.sk 055/676 5700, kl.36

Ing. Gabriel Brecher

 

vedúci  predmetovej komisie, hlavný lektor Cisco – akadémie

brecher@sosake.sk 055/676 5700, kl.16

Mgr. Zuzana Černická

I.C

koordinátorka PISA

cernicka@sosake.sk 055/676 5700, kl.28

Mgr.Gabriela Eperješiová

 

vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov

eprjesiova@sosake.sk 055/676 5700, kl.17

Mgr. Daniela  Filčáková

I.D

vedúca predmetovej komisie matematiky, fyziky a informatiky

filcakova@sosake.sk 055/676 5700, kl.35

Mgr. Lívia Hrabkovská

IV.E

koordinátorka ŽŠR

hrabkovska@sosake.sk 055/676 5700, kl.43

Mgr. Peter Juraško

 

učiteľ autoškoly GRENDEL s.r.o.

   

Ing. Milan Kanát

II.B

 

kanat@sosake.sk 055/676 5700, kl.24

Ing. Jana Kičová

III.B

 

kicova@sosake.sk 055/676 5700, kl.22

Mgr. Mária Korečková

II.AN, II.AD

vedúca predmetovej komisie, koordinátorka prevencie a enviromentu, koordinátorka spolupráce s ÚS SČK

koreckova@sosake.sk 055/676 5700, kl.77

Mgr. Mária Koščová

III.E

koordinátorka čitateľskej gramotnosti

koscova@sosake.sk 055/676 5700, kl.43

Ing. Silvia Kravcová

III.F, IV.D

 

kravcova@sosake.sk 055/676 5700, kl.54

Ing. Peter Kutrucz

 

 

kutrucz@sosake.sk  

PaedDr. Ivona Némethová

III.D

manažérka projektov, koordinátorka ISIC a ITIC preukazov

nemethova@sosake.sk 055/676 5700, kl.19

Mgr. Jana Nigutová 

 

 

jniguthova@sosake.sk 055/676 5700, kl.64

Ing. Magdaléna Nikházyová

IV.F

 

nikhazyova@sosake.sk 055/676 5700, kl.35

Ing. Gabriela Petríková

I.A

 

petrikova@sosake.sk 055/676 5700, kl.77

Ing. Katarína Pintérová

III.C

 

pinterova@sosake.sk 055/676 5700, kl.36

Ing. Nikoleta Puchá, PhD.

 

koordinátorka finančnej gramotnosti

pucha@sosake.sk 055/676 5700, kl.63

Mgr. Miloslav Repeľ

 

 

repel@sosake.sk 055/676 5700, kl.69

Mgr. Eva Santa

I.E

 

santa@sosake.sk 055/676 5700, kl.6

Mgr. Vlasta Sokáčová

II.A

 

sokacova@sosake.sk 055/676 5700, kl.68

Ing. Zuzana Soltiszová

III.A, II.AE

vedúca  odbornej  predmet. komisie, koordinátorka SOČ, Autoopravár JUNIOR 

soltiszova@sosake.sk 055/676 5700, kl.36

Ing. Katarína Szabóová

I.B

koordinátor spolupráce s Radou rodičov, predseda Rady školy

szaboova@sosake.sk 055/676 5700, kl.22

Ing. Iveta Širgelová

 

koordinátorka FB  školy, knihovníčka školskej knižnice

sirgelova@soake.sk 055/676 5700, kl.32

Ing. Mária Tomášová

II.C

 

tomasova@sosake.sk 055/676 5700, kl.36

Mgr. Jaromíra Tóthová

II.F

vedúca predmetovej komisie SJL

tothova@sosake.sk 055/676 5700, kl.65

Mgr. Silvia Trnková

III.G

výchovná poradkyňa,  kronika školy

trnkova@sosake.sk 055/676 5700, kl.43

Mgr. Vincent Voľar

II.E

humanitárne  akcie

volar@sosake.sk 055/676 5700, kl.66

Ing. Jaroslav Voloch

 

 

voloch@sosake.sk 055/676 5700, kl.70
 

Podrobnejšie aktuálne informácie nájdete, kliknite na nasledujúci link: Učitelia a majstri!


Majstri


Titul, meno a priezvisko, titul Funkcia E-mail Tel.číslo

Vladimír Bernát

koordinátor spolupráce s externým technikom BOZP a PO, koordinátor elektrotechnickej  spôsobilosti žiakov     

bernat@sosake.sk  

Ján Filičko

 

filicko@sosake.sk  

Ing. Martin Frankovič, PhD.

 

frankovic@sosake.sk  

František Hegedüš

 

hegedus@sosake.sk  

Juraj Hiriak

hlavný majster pracovísk č.1 a č.2 

hiriak@sosake.sk 055/6719357, 055/6719360 

Ing. Milan Javornický

 

javornicky@sosake.sk  

Jozef Lenárd

 

lenard@sosake.sk  

Ján Libič

 

libic@sosake.sk  

Ján Molnár

hlavný majster  pracoviska č.3,vedúci COV pre AP KSK

molnar@sosake.sk 055/6233887

Jozef  Nagy

 

nagy@sosake.sk 055/6765700 kl.52

Mgr. Peter Novák

 

novak@sosake.sk 055/6710115

Arnold Rizman

 

rizman@sosake.sk  

Ing. Rudolf  Rudohradský

kariérny poradca, hlavný koordinátor spolupráce so ZŠ

rudohradsky@sosake.sk 055/6765700 kl.52

Ing. Rozália Tkáčová Romanová

koordinátorka spolupráce so ZŠ

tkacova@sosake.sk  

Vladimír Vaško

 

vasko@sosake.sk  

Mgr. Marta Vichová

 

vichova@sosake.sk  

Ing. Jaroslav Voloch

 

voloch@sosake.sk  
 

Podrobnejšie a aktuálnejšie informácie, klikni na link: Učitelia a majstri!

Podľa organizačného poriadku školy sú všetci hlavní majstri a majstri prerozdelení do jednotlivých odborných podkomisií, ktorých činnosť koordinujú vedúci odborných predmetových komisií a vedúci učitelia odborných podkomisií.

ZDROJ: Ing. Jozef  E p e r j e š i - riaditeľ SOŠAKE

RNDr. Marián Balažka

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI