• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Pedagogický zbor


Učitelia


Titul, meno a priezvisko, titul  Triednictvo Funkcia

RNDr. Marián Balažka

II.D

koordinátor tvorby web stránky

Ing. Milan Bobík

I.AN

 

Ing. Gabriel Brecher

 

vedúci  predmetovej komisie, hlavný lektor Cisco – akadémie

Mgr. Zuzana Černická

I.C

koordinátorka PISA

Mgr.Gabriela Eperješiová

 

vedúca predmetovej komisie

Mgr. Daniela  Filčáková

I.D

vedúca predmetovej komisie

Mgr. Lívia Hrabkovská

IV.E

koordinátorka ŽŠR

Mgr. Peter Juraško

 

učiteľ autoškoly GRENDEL s.r.o.

Ing. Milan Kanát

II.B

 

Ing. Jana Kičová

III.B

 

Mgr. Mária Korečková

II.AN, II.AD

vedúca predmetovej komisie, koordinátorka prevencie a enviromentu, koordinátorka spolupráce s ÚS SČK

Mgr. Mária Koščová

III.E

koordinátorka čitateľskej gramotnosti

Ing. Silvia Kravcová

III.F, IV.D

 

Ing. Peter Kutrucz

 

 

PaedDr. Ivona Némethová

III.D

manažérka projektov, koordinátorka ISIC a ITIC preukazov

Mgr. Jana Nigutová 

 

 

Ing. Magdaléna Nikházyová

IV.F

 

Ing. Gabriela Petríková

I.A

 

Ing. Katarína Pintérová

III.C

 

Ing. Nikoleta Puchá, PhD.

 

koordinátorka finančnej gramotnosti

Mgr. Miloslav Repeľ

 

 

Mgr. Eva Santa

I.E

 

Mgr. Vlasta Sokáčová

II.A

 

Ing. Zuzana Soltiszová

III.A, II.AE

vedúca  odbornej  predmet. komisie, koordinátorka SOČ, Autoopravár JUNIOR 

Ing. Katarína Szabóová

I.B

koordinátor spolupráce s Radou rodičov, predseda Rady školy

Ing. Iveta Širgelová

 

koordinátorka FB  školy, knihovníčka školskej knižnice

Ing. Mária Tomášová

II.C

 

Mgr. Jaromíra Tóthová

II.F

vedúca predmetovej komisie

 

Mgr. Silvia Trnková

III.G

výchovná poradkyňa,  kronika školy

Mgr. Vincent Voľar

II.E

humanitárne  akcie

Ing. Jaroslav Voloch

 

 

 

Podrobnejšie aktuálne informácie nájdete, kliknite na nasledujúci link: Učitelia a majstri!


Majstri


Titul, meno a priezvisko, titul Funkcia

Vladimír Bernát

koordinátor spolupráce s externým technikom BOZP a PO, koordinátor elektrotechnickej  spôsobilosti žiakov     

Ján Filičko

 

Ing. Martin Frankovič, PhD.

 

František Hegedüš

 

Juraj Hiriak

hlavný majster pracovísk č.1 a č.2 

Ing. Milan Javornický

 

Jozef Lenárd

 

Ján Libič

 

Ján Molnár

hlavný majster  pracoviska č.3,vedúci COV pre AP KSK

Jozef  Nagy

 

Mgr. Ján Novák

 

Arnold Rizman

 

Ing. Rudolf  Rudohradský

kariérny poradca, hlavný koordinátor spolupráce so ZŠ

Ing. Rozália Tkáčová Romanová Ing.

koordinátorka spolupráce so ZŠ

Vladimír Vaško

 

Mgr. Marta Vichová

 

Ing. Jaroslav Voloch

 

 

Podrobnejšie a aktuálnejšie informácie, klikni na link: Učitelia a majstri!

Podľa organizačného poriadku školy sú všetci hlavní majstri a majstri prerozdelení do jednotlivých odborných podkomisií, ktorých činnosť koordinujú vedúci odborných predmetových komisií a vedúci učitelia odborných podkomisií.

Vypracoval: Ing. Jozef  E p e r j e š i

BAL

PARTNERI A SPONZORI