• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Rada rodičov

VÝBOR  RADY RODIČOV  (RR)

Rodičovská rada školy /školský výbor rodičovského združenia/ je iniciatívnym orgánom rodičov žiakov školy. Schádza sa pravidelne raz za dva mesiace, resp. schôdze rodičovského združenia sa uskutočňujú v termínoch dohodnutých predsedom rodičovskej rady. Ich začiatok je stanovený na poobedňajšie hodiny, ktoré vyhovujú zamestnaným rodičom. Na výpomoc vedeniu školy pri spolupráci s Radou rodičov riaditeľ školy určuje z radov pedagógov koordinátora spolupráce s touto radou. V tomto období je touto koordinátorkou Ing. Katarína Szabóová. Program rokovania Rady rodičov navrhuje, rokovania zvoláva a prijaté uznesenia kontroluje predseda Rady rodičov s koordinátorom spolupráce s Radou rodičov.


 Výbor Rady Rodičov v šk. roku 2017/2018 je tvorený týmito členmi:

predseda:

Ing. Adriana Bérešová

hospodárka:

Ing. Nikoleta Puchá, PhD.

koordinátorka:

Ing. Katarína Szabóová

 

Zoznam členov Rady rodičov  pri SOŠ automobilovej v školskom roku 2017/2018:

Trieda

Triedny učiteľ

Triedny dôverník

I.A

Ing. Petríková

p. Remeňáková

I.AN

Ing. Bobik

p. Andrej Tóth

I.B

Ing. Szabóová

p. Dana Amrichová

I.C

Mgr. Černická

p. Martoníková

I.D

Mgr. Filčáková

----

I.E

Mgr. Santa

----

II.A

Mgr. Sokáčová

p. Adriana Takáčová

II.AN

Ing. Bobík

p. Ľubomíra Tabačková

II.B

Ing. Kanát

-----

II.C

Ing. Tomášová

p. Martin Bátory

II.D

RNDr. Balažka

p. Peter Zsebik

II.E

Mgr. Voľar

p. Slávka Kavečanská

II.F

Mgr. Tóthová

----

III.A

Ing. Soltiszová

Ing. Adriana Bérešová

III.B

Ing. Kičová

Mgr. Hajdučeková

III.C

Ing. Pintérová

Ing. Rabatinová

III.D

PaedDr. Némethová

p. Monika Matušková

III.E

Mgr. Koščová

p. Alena Szczureková

III.F

Ing. Kravcová

p. Kollarčík

III.G

Mgr. Trnková

Katarína Mroková

IV.D

Ing. Kravcová

p. Mária Ištoková

IV.E

Mgr. Hrabkovská

Ing. Mária Cengelová

IV.F

Ing. Nikházyová

----

 V ďalších triedach neboli zvolení triedny dôverníci.

Dôležité dokumenty:

Koordinátorka  RR: Ing. Katarína Szabóová

BAL

PARTNERI A SPONZORI