• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

Rada rodičov

VÝBOR  RADY RODIČOV  (RR)

Rodičovská rada školy /školský výbor rodičovského združenia/ je iniciatívnym orgánom rodičov žiakov školy. Schádza sa pravidelne raz za dva mesiace, resp. schôdze rodičovského združenia sa uskutočňujú v termínoch dohodnutých predsedom rodičovskej rady. Ich začiatok je stanovený na poobedňajšie hodiny, ktoré vyhovujú zamestnaným rodičom. Na výpomoc vedeniu školy pri spolupráci s Radou rodičov riaditeľ školy určuje z radov pedagógov koordinátora spolupráce s touto radou. V tomto období je touto koordinátorkou Ing. Mária Tomášová. Program rokovania Rady rodičov navrhuje, rokovania zvoláva a prijaté uznesenia kontroluje predseda Rady rodičov s koordinátorom spolupráce s Radou rodičov.
 

 Výbor Rady Rodičov v šk. roku 2016/2017 je tvorený týmito členmi:

predseda:

Ing. Adriana Bérešová

hospodárka:

Ing. Nikoleta Puchá, PhD.

koordinátorka:

Ing. Katarína Szabóová

 

Zoznam členov Rady rodičov  pri SOŠ automobilovej v školskom roku 2016/2017:

č.

trieda

meno a priezvisko

1.

I.A

Martin Bátory
2.

I.AN

Ľubomíra Tabačková
3.

I.B

Monika Kunayová
4.

I.BN

 

5.

I.C

Adriana Takáčová
6.

I.D

 
7.

I.E

Slávka Kavečanská

8.

I.F

 
9.

I.G

 
10.

II.A

Ing. Adriana Bérešová
11.

II.AN

 

12.

II.B

Hajdučekoá
13.

II.BN

 

14.

II.C

Ing. Rabatinová
15.

II.D

Ing. Jaroslav Baran

16. II.G Katarína Mroková
17.

II.E

Alena Szczureková
18. III.A Vladimír Tarásek
19. III.B Andrej Tóth
20. III.C Judita Mlynaričová
21. III.D Mária Ištoková
22. III.E Mária Cengeľová
23. III.F  
24 III.G  
25. IV.D Ing.M.Janičkanová
26. IV.E Mária Butkaiová
27. IV.F  
28. IV.G Marcela Kisová
29. IV.H Monika Bortníková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ďalších triedach neboli zvolení triedny dôverníci.

Dôležité dokumenty:

Tajomníčka RR: Ing. Maŕia Tomášová

BAL

PARTNERI A SPONZORI

Projekt: Učíme moderne a efektívne v súlade sŠkVP.