• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

NAVIGÁCIA

Štvrťročné porady

Porady Dátum, čas a miesto porady
štvrťročná 15.11.2016, 13.00 hod.
polročná 26.1.2017, 13.00 hod., kinosála školy
trištvťročná 20.4.2017, 13.00 hod., kinosála školy
koncoročná 26.6.2017, 13.00 hod., kinosála školy

PARTNERI A SPONZORI

Projekt: Učíme moderne a efektívne v súlade sŠkVP.