• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

NAVIGÁCIA

Triedy

Zoznam tried a zoznamy žiakov v triedach nájdeš kliknutím na link: TRIEDY.  Zoznamy žiakov v triedach budú zverejnené až po konečnom schválení riaditeľom školy!

PARTNERI A SPONZORI

Projekt: Učíme moderne a efektívne v súlade sŠkVP.