• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

NAVIGÁCIA

Kontakt

 

 

SPOJOVATEĽKA / VRÁTNICA 

 

TELEFÓNNE ČÍSLO: 055/6765700

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY NA VEDENIE ŠKOLY

Meno a priezvisko

Funkcia

E-mail

Tel. číslo

Ing. Jozef Eperješi riaditeľ riaditel@sosake.sk 055/67 657 00
Bc. Emília Spišiaková vedúca TEČ spisiakova@sosake.sk 055/67 657 00
RNDr. Jana Vargová zástupkyňa pre teoretické vyučovanie vargova@sosake.sk 055/67 657 00
Ing. Jozef Keltoš zástupca pre teoretické vyučovanie keltos@sosake.sk 055/67 657 00
Ing. Peter Vida zástupca pre praktické vyučovanie prax@sosake.sk 055/67 657 00
Administratíva
Viola Némethová sekretárka riaditeľa sekretariat@sosake.sk 055/6 784 694
Alica Hofírková referentka: osobné a študijné oddelenie studijne@sosake.sk 055/6 765 700,01

PARTNERI A SPONZORI

Projekt: Učíme moderne a efektívne v súlade sŠkVP.