• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice


Záverečné skúšky


OZNAM:  záverečné skúšky v náhradnom termíne - február 2018

Záverečné skúšky v mimoriadnom termíne vo februári 2018 sa budú konať na pracovisku SOŠA Jarmočná 6, Košice.

Termín

        Písomná časť:  12.2.2018, 7,00 hod.

        Praktická časť: 13.2.2018, 7,00 hod.

        Ústna časť:      13.2.2018,13,00 hod.

ZDROJ: Ing.P.Vida, zást. pre PV

RNDr.Marián Balažka

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI