Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Viac informácií tu.

ROZUMIEM - zavrieť okno

  • Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice


Záverečné skúšky


Pedagogicko-organizačné zabezpečenie záverečných skúšok v školskom roku 2017/2018

na SOŠ automobilovej, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice

 Riadi sa zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhláškou 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách. V školskom roku 2017/2018 sa záverečných skúšok učebných odborov 2487 H autoopravár zúčastní 58 žiakov v dennej forme štúdia.

Hodnotiaca pedagogická rada pre končiace učebné odbory bude 12.6.2018. Triednické schôdze budú 12.6.2018. Akademické dni určené pre prípravu žiaka na záverečné skúšky budú od 13.6.2018 do 15.6.2018 včítane. Oficiálne otvorenie záverečných skúšok bude 18.6.2018 o 7,30 hod. v kinosále školy. Účasť všetkých žiakov a členov komisií je nutná.

Slávnostné vyradenie žiakov bude 29.6.2018 o 10,15.hod. v kinosále školy!

HARMONOGRAM ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK 2017/2018

 Trieda    

Číslo odboru

     Názov odboru      

Počet žiakov

Termín:

písomná časť

Termín:

praktická časť

Termín:

ústna časť

 Triedny učiteľ

        III.A1   

     2487 H 01

Autoopravár mechanik

15

18.6.2018 

             U37                

SOZ

8,00

19.a 20.6.2018

Podľa rozdelenia

8,00

 21.6.2018

U37

              7.00                          

 Ing. Zuzana Soltiszová

     III.A2

2487 H03
 
Autoopravár karosár

         7          

 18.6.2018   

    U34B
 
    PIK
 
    8,00
 19.a 20.6.2018

Podľa rozdelenia

                                     8,00
 21.6.2018

   U34A 
 
   7,00
 Ing. Zuzana Soltiszová  

               III.B                                                  
 2487 H 01

Autoopravár mechanik

  14

 18.6.2018

     U23
 
     NAJ
 
     8,00
 19.a 20.6.2018

Podľa rozdelenia

                                  8,00
 22.6.2018

    U37
 
    7,00
 Ing. Jana Kičová
 III.C1

2487 H 03
 
Autoopravár karosár
 
9
 18.6.2018

U34B
 
PIK
 
8,00
 19.a 20.6.2018

Podľa rozdelenia

8,00

 22.6.2018

U34A
 
7,00
 Ing. Katarína Pintérová
 III.C2

2487 H 04
 
Autoopravár lakovník
 
7

 18.6.2018

U34A
 
TOM
 
8,00
 19.a 20.6.2018

    Podľa rozdelenia                                     8,00

 22.6.2018
 
U34A
 
9,00
 Ing. Katarína Pintérová


 

ROZDELENIE ŽIAKOV NA PRAKTICKÚ ČASŤ ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK

III.A1

2487 H 01 autoopravár – mechanik

 

Por. číslo

Zoznam žiakov

Miesto vykonania praktickej časti ZS

Dátum a čas

praktickej časti ZS

Podpis žiaka

1.

Béreš, Dávid

AO MV SR Košice

19.6.2018, 800

 

2.

Bito, Dávid

AO MV SR Košice

19.6.2018, 800

 

3.

Teľman, Ladislav

AO MV SR Košice

19.6.2018, 800

 

4.

Šaššák, Martin

Auto Gábriel s. r. o.

19.6.2018, 800

 

5.

Hunyor, Filip

AUTOLUX Košice, spol. s r. o.

19.6.2018, 800

 

6.

Onderčin, Adrián

AUTOLUX Košice, spol. s r. o.

19.6.2018, 800

 

7.

Šváb, Martin

DPMK

19.6.2018, 800

 

8.

Medvec, Marek

FRANCE-TECH, spol. s r. o.

19.6.2018, 800

 

9.

Duna, Ľudovít

MOTOR-CAR Košice s. r. o.

19.6.2018, 800

 

10.

Kababik, Daniel

MARCO CAR, s. r. o.

19.6.2018, 800

 

11.

Číder, Stanislav

Tempus - Car s. r. o.

19.6.2018, 800

 

12.

Matisz, Dominik

Tempus - Car s. r. o.

19.6.2018, 800

 

13.

Obšitoš, Marek

Tempus - Trans s. r. o.

19.6.2018, 800

 

14.

Sedláček, Roman

Tempus - Trans s. r. o.

19.6.2018, 800

 

15.

Mrúz, Patrik

UniCross s. r. o.

19.6.2018, 800

 

 

Žiak svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s miestom, dátumom a časom konania praktickej časti záverečnej skúšky. V uvedenom čase musí byť žiak ustrojený v pracovnom odeve priamo na určenom pracovisku.

 

ROZDELENIE ŽIAKOV NA PRAKTICKÚ ČASŤ ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK

III.A2

2487 H 03 autoopravár - karosár

 

Por. číslo

Zoznam žiakov

Miesto vykonania praktickej časti ZS

Dátum a čas

Podpis žiaka

1.

Benco, Matej

Auto Gábriel s. r. o.

19.6.2018, 800

 

2.

Becze, Gellért

AUTOLUX Košice, spol. s r. o.

19.6.2018, 800

 

3.

Sajko, Jaroslav

DPMK

19.6.2018, 800

 

4.

Slivočka, Matej

DPMK

19.6.2018, 800

 

5.

Szücs, Patrik

FRANCE-TECH, spol. s r. o.

19.6.2018, 800

 

6.

Völgyi, Dávid

FRANCE-TECH, spol. s r. o.

19.6.2018, 800

 

7.

Revák, Patrik

Tempus - Car s. r. o.

19.6.2018, 800

 

 

Žiak svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s miestom, dátumom a časom konania praktickej časti záverečnej skúšky. V uvedenom čase musí byť žiak ustrojený v pracovnom odeve priamo na určenom pracovisku.

 

ROZDELENIE ŽIAKOV NA PRAKTICKÚ ČASŤ ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK

III.B

2487 H 01 autoopravár - mechanik

 

Por. číslo

Zoznam žiakov

Miesto vykonania praktickej časti ZS

Dátum a čas

Podpis žiaka

1.   

Hajduček, Erik

AUTOLUX Košice, spol. s r. o.

19.6.2018, 800

 

2.     

Schwarc, Štefan

Jarmočná 6, Košice

20.6.2018, 700

 

3.     

Chlebovec, Marián

Jarmočná 6, Košice

19.6.2018, 700

 

4.     

Richnavský, Erik

Jarmočná 6, Košice

20.6.2018, 700

 

5.     

Vitéz, Gabriel

Mostarko spol. s r. o.

19.6.2018, 800

 

6.     

Beliš, Vladimír

MOTOR-CAR Košice s. r. o.

19.6.2018, 800

 

7.     

Fako, Adam

MOTOR-CAR Košice s. r. o.

19.6.2018, 800

 

8.     

Murin, Richard

MOTOR-CAR Košice s. r. o.

19.6.2018, 800

 

9.     

Sklenár, Vladimír

MOTOR-CAR Košice s. r. o.

19.6.2018, 800

 

10. 

Bidovský, Jakub

MTM CENTRUM spol. s r. o.

19.6.2018, 800

 

11. 

Piga, Richard

MTM CENTRUM spol. s r. o.

19.6.2018, 800

 

12. 

Zimerman, Dávid

Jarmočná 6, Košice

19.6.2018, 700

 

13. 

Zupko, Maroš

Jarmočná 6, Košice

19.6.2018, 700

 

14. 

Mikita, Adrián

Prémium garage

19.6.2018, 800

 

 

Žiak svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s miestom, dátumom a časom konania praktickej časti záverečnej skúšky. V uvedenom čase musí byť žiak ustrojený v pracovnom odeve priamo na určenom pracovisku.

 

ROZDELENIE ŽIAKOV NA PRAKTICKÚ ČASŤ ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK

III.C1

2487 H 03 autoopravár - karosár

 

Por. číslo

Zoznam žiakov

Miesto vykonania praktickej časti ZS

Dátum a čas

Podpis žiaka

1.

Suchý, Michal

AT SERVIS, s. r. o.

19.6.2018, 800

 

2.

Kočan, Patrik

DEXTTER s. r. o.

19.6.2018, 800

 

3.

Bulka, Patrik

Jarmočná 6, Košice

20.6.2018, 700

 

4.

Csomor, Róbert

Ing. Peter Čecho - DOSAH

19.6.2018, 800

 

5.

Oros, Emanuel

Jarmočná 6, Košice

20.6.2018, 700

 

6.

Ficu, Bartolomej

Vektor, s. r. o.

19.6.2018, 800

 

7.

Varga, Domimik

WD SERVIS, s. r. o.

19.6.2018, 800

 

8.

Rabatin, Patrik

OP AUTO s. r. o.

19.6.2018, 800

 

9.

Turok, Michal

Moris Slovakia s. r. o.

19.6.2018, 800

 

 

Žiak svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s miestom, dátumom a časom konania praktickej časti záverečnej skúšky. V uvedenom čase musí byť žiak ustrojený v pracovnom odeve priamo na určenom pracovisku.

 

ROZDELENIE ŽIAKOV NA PRAKTICKÚ ČASŤ ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK

III.C2

2487 H 04 autoopravár - lakovník

 

Por. číslo

Zoznam žiakov

Miesto vykonania praktickej časti ZS

Dátum a čas

Podpis žiaka

1.

Horváth, Jozef

KAR-LAK J a P spol. s r. o.

19.6.2018, 800

 

2.

Barczi, Attila

DEXTTER s. r. o.

19.6.2018, 800

 

3.

Fink, Július

FRANCE-TECH, spol. s r. o.

19.6.2018, 800

 

4.

Bodnár, Róbert

H a H spol. s r. o.

19.6.2018, 800

 

5.

Oleár, Jakub

KAR-LAK J a P spol. s r. o.

19.6.2018, 800

 

6.

Hudák, Tomáš

HaH, spol. s r.o.

19.6.2018, 800

 

7.

Tóth, Dávid

OP AUTO s. r. o.

19.6.2018, 800

 

Žiak svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s miestom, dátumom a časom konania praktickej časti záverečnej skúšky. V uvedenom čase musí byť žiak ustrojený v pracovnom odeve priamo na určenom pracovisku.

ZDROJ: Ing.P.Vida, zást. pre PV

RNDr.Marián Balažka

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI