• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Zvonenie

0.VH 7,10 hod. - 7,55 hod. 7.VH 13,35 hod. - 14,20 hod.
1.VH 8,00 hod. - 8,45 hod. 8.VH 14,30 hod. - 15,15 hod.
2.VH 8,55 hod. - 9,40 hod. 9.VH 15,20 hod. - 16,05 hod.
3.VH 9,50 hod. - 10,35 hod. 10.VH 16,10 hod. - 16,55 hod.
4.VH 10,55 hod. - 11,40 hod. 11.VH 17,05 hod. - 17,50 hod.
5.VH 11,45 hod. - 12,30 hod. 12.VH 17,55 hod. - 18,40 hod.
6.VH 12,40 hod. - 13,25 hod. 13.VH 18,45 hod. - 19,30 hod.

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI