Práve naši absolventi učebných alebo študijných odborov nie sú v nevýhode, pretože majú dostatok praxe nielen v školských dielňach ale aj na zmluvnej praxi v súkromných autoservisoch. Naša škola nie je iba školou teórie, ale aj  nadväzujúcej  odbornej praxe – odborného výcviku.

Riaditeľ: Ing. J.Eperješi

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori