Milí študenti!

Aj v tomto školskom roku sa zapojíme do iniciatívy "UPRACME SLOVENSKO". Túto aktivitu sme už  absolvovali a výsledky Vašej práce boli skvelé! Bližšie informácie sa dozviete neskôr.

Ďakujeme SOŠA

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori