Deň otvorených dverí - "Pozri a vyskúšaj"- prezentácia Centra odborného vzdelávania a prípravy KSK pre automobilový priemysel - "školského autoservisu": prehliadka jednotlivých pracovísk (odbor: autoopravár a autotronik) , prezentácia učebných a študijných odborov školy, prehliadka zručností našich žiakov v jednotlivých odboroch s možnosťou asistovaného "dotyku" s reálnou činnosťou (opravou, kontrolou, diagnostikou automobilov).

Tešíme sa na Vašu účasť.  SOŠ automobilová Košice

Odkaz na webovú stránku: Župné dni Košického kraja 2022 (zupnednikosickehokraja.sk)

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori