• Mapa stránok
 • E-mail kontakt

Duálne vzdelávanie

Pozrite si nasledujúce materiály o duálnom vzdelávaní:

 1. Firmy a ich prezentácie, ktoré idú do duálu s našou školou.
 2. Schéma duálneho vzdelávania,
 3. Stručné predstavenie duálneho vzdelávania,
 4. Duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie u zamestnávateľa.
 5. Duálne vzdelávanie v DPMK.
 6. Automobilové opravovne MV SR, a.s. prevádzka Košice pripravuje pre školský rok 2015/2016 duálne vzdelávanie!
 7. Auto Gabriel - duálne vzdelávanie.

Stretnutia vedenia našej školy so zametstnávateľmi, rodičmi:

 1. Stretnutie podnikateľov s rodičmi v aule školy, 2.5.2016.
 2. Stredoškolákov mierne pribudlo - ohlas z časopisu Košice: dnes, 4.9.2015 a stanovisko riaditeľa Ing. Jozefa Eperješiho!
 3. SOŠ automobilová otvára duálny systém výučby - Školský servis!
 4. Štartujeme duálne vzdelávanie - Spravodajstvo televízia TA3!
 5. Automobilová škola rozbieha duálny systém výučby - ohlas z časopisu KORZÁR z 2.9.2015!
 6. Duálne vzdelávanie - úspešné stretnutie rodičov so zamestnávateľmi.
 7. Stretnutie vedenia našej školy s podnikateľmi za účelom duálneho vzdelávania.
 8. Ponuka systému duálneho vzdelávania od spoločnosti TEMPUS CAR a TEMPUS TRANS.

PARTNERI A SPONZORI

Projekt: Učíme moderne a efektívne v súlade sŠkVP.