• Mapa stránok
 • E-mail kontakt

NAVIGÁCIA

Školská knižnica


Výpožičné hodiny v školskej knižnici:

PÁRNY TÝŽDEŇ                      

Utorok   12,oo  - 13.oo
Streda   13,45  - 14,45
Štvrtok  11,oo  - 12,oo


NEPÁRNY TÝŽDEŇ
Pondelok  13,35 - 14,35
Streda   11,oo - 12,oo
Piatok   11,oo - 12,oo

Pre zobrazenie vstupu do školskej knižnice si kliknite na nasledujúci obrázok:


Správca školskej knižnice: Mgr. Jaromíra Tóthová

BAL

PARTNERI A SPONZORI

Projekt: Učíme moderne a efektívne v súlade sŠkVP.