• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

AKTUALITY

Dňa 22.3.2018 /štvrtok/ sa uskutoční Valentínska kvapka krvi, začiatok 7.30 hod. v klubovni školy! Záujemcovia hláste sa u Mgr. M.Korečkovej, kabinte č. 10!
Venujte nám 2% zo zaplatenej dane!

OZNAM: Ponúkame základným školám v rámci predmetu technika exkurziu základov techniky a elektrotechniky v našom COV - dielňach na ulici Jarmočnej č.6  a elektrotechnických dielňach na ulici Bielocerkevskej č. 29 v Košiciach! Kontaktná osoba: Ing.Peter Vida, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie, mobil:0911 884 008.
Empatia v rečovej komunikácii - školenie.
Súťaž VSD a.s. Košice 2018, II.miesto!
Školské kolo SOČ v školskom roku 2017/2018.
FINANČNÁ AKADÉMIA NADÁCIE PARTNERS.
Súťaž vodikových modelov H2AC!
Environmentálny workshop.
Exkurzia vo výrobnom závode Volkswagen Slovakia v Bratislave v školskom roku 2007/2018.
Lyžiarsky výcvik žiakov našej školy v školskom roku 2017/2018.
Okresné a krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka v školskom roku 2017/2018.
Školské kolo súťaže Autoopravár junior v školskom roku 2017/2018.
Nonstop 24 hodinové korčuľovanie.
Peňažný dar našej škole od firmy RMS a.s. Košice.
Uznanie za dlhodobú spoluprácu s CISCO NetAcad!
Slávnostná vianočná akadémia,22.decembra 2017.
Školenie E-learningový systém MOODLE.
COV_ školenie našich žiakov v spolupráci s Policajnou akadémiou, 20.12.2017.
 

Duálne vzdelávanie - spolupracujúce firmy (logá)

       MotorCar Košice s.r.o.
       
   

PARTNERI A SPONZORI