• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

AKTUALITY

Bezpečná likvidácia starých chladiacich zariadení


Deň otvorených dverí na SOŠA Košice
Exkurzia v spaľovni KOSIT
Externé vzdelávanie študentov 2. ročníka v oblasti spotrebiteľských práv
Vyhodnotenie 1. dištančnej úlohy k projektu Elektroodpad Dopad 2
Olympiáda z nemeckého jazyka – školské kolo
Olympiáda ľudských práv – školské kolo
Exkurzia na Technickej univerzite
Finančná gramotnosť - vzdelávanie našich študentov

Ocenenie v súťaži "Viem čím budem a prečo"
Oznam pre žiakov školy - dôležité dátumy
Exkurzia na SOŠ elektrotechnickej
Životný cyklus elektrospotrebičov
Deň nezábudiek 2018
Otvorenie školského roka 2018/2019
Oznámenie: Od 1.7.2018 je vedením školy poverená RNDr. Jana Vargová
Exkurzia na vodnej stavbe Ružín.
Deň Belasého motýľa - finančná zbierka.
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedč ení v školskom roku 2017/2018.

Exkurzia na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.
Výsledková listina prijímacieho I.kola, 4-ročné študijné odbory pre školský rok 2018/2019.
Výsledková listina prijímacieho konania v odbore autoopravár pre školský rok 2018/2019.
Poďakovanie, Deň narcisov 2018.
Najlepší autoopravári na Slovensku sú z Košíc - ohlas z časopisu Korzár, Košice, piatok 11.mája 2018.
Hudobné predstavenie ŠKOLFEST.
Celoslovenské finále súťaže Autoopravár junior 2018 - II.miesto!
Medzinárodná konferencia ENERSOL 2018 v Rakúsku.
Exkurzia v spoločnosti Tatravagónka a.s.Poprad.
Volejbal chlapcov 2018, regionálne základné kolo.
Krajské kolo SOČ, 6.4.2018.
Narcisy2018!
Rozhovor Ing.Petra Vidu, zást. riaditeľa  SOŠAKE, s redaktorom televízie STV2 v relácii Ahoj Slovensko.
Reakcia TV Košice DNES na článok úspechu našich žiakov v súťaži VSD a.s. Košice 2018.
 

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
 "Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".  
 

Odkaz na riadiaci orgán: www.minedu.sk                             Odkaz na ESF a EFRR: www.esf.gov.sk                            Odkaz na bližšie info: www.dualnysystem.sk

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

    

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI