• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

NAVIGÁCIA

O ŠKOLE

Oproti minulosti sa zmenil charakter odborov. ...
 

Dni otvorených dverí

Informačné dni o možnostiach štúdia pre žiakov 9. ročníkov, výchovných poradcov a rodičov žiakov.

Kontakt: Ing. Jozef Keltoš, zástupca riaditeľa, telefón-priama linka: 055/729 88 99,    Budova našej školy.                                                                e-mail: keltos@sosake.sk

Informujeme Vás o možnostiach štúdia na našej škole. Všetci ste srdečne vítaní - príďte sa zoznámiť!

Tešíme sa na naše spoločné stretnutia na dňoch otvorených dverí!

Najbližší deň otvorených dverí sa uskutoční: 

Propagačné materiály
Video z našej školy natočené počas teoretického a praktického vyučovania!
Najnovšie video o našej škole natočené v školskom roku 2015/2016! 
Zabezpečte svojim deťom budúcnosť!
Perspektíva pre Vaše deti! - leták. купить постельное белье на сайте
Zoznámte sa s novými odbormi, ktoré sa vyučujú od 1. septembra 2015! - leták. 
Ponuka študijných a učebných odborov pre školský rok 2016/2017!

 Tu klikni na rýchle zobrazenie informácií, videa o našej škole, ktoré sú umiestnené v adresári firiem!

 
Termíny dní otvorených dverí
Mesiac/rok Dátum
/Čas: 07.00-17.00 hod./
IX/2017  
X/2017  
XI/2017  
XII/2017  
I/2018  
II/2018  
III/2018  

IV/2018

Informácie pre školský rok 2018/2019!

 

V/2018

 

VI/2018

  

Pri vopred hlásenom hromadnom záujme /triedny kolektív/ aj v inom termíne v čase 7.00-14.30 hod., kontakt: Ing.Jozef Keltoš - zást. riaditeľa,                                                e-mail: keltos@sosake.sk, tel.055/7298899

Centrum odborného vzdelávania pre automobilový priemysel

WebstránkaKSK sa zobrazí klikom na obrázok!Motto:
Čo počujem, to zabudnem, čo vidím, to si zapamätám, čo skúsim, tomu rozumiem. Autor: čínsky mudrc Konfucius – 2500 ročný citát.

smile

PARTNERI A SPONZORI

Projekt: Učíme moderne a efektívne v súlade sŠkVP.