• Mapa stránok
  • E-mail kontakt
 

Dni otvorených dverí

Informačné dni o možnostiach štúdia pre žiakov 9. ročníkov, výchovných poradcov a rodičov žiakov.

Kontakt: Ing. Jozef Keltoš, zástupca riaditeľa, telefón-priama linka: 055/676 57 00,    Budova našej školy.                                                                e-mail: keltos@sosake.sk

Informujeme Vás o možnostiach štúdia na našej škole. Všetci ste srdečne vítaní - príďte sa zoznámiť!

Tešíme sa na naše spoločné stretnutia na dňoch otvorených dverí!

PARTNERI A SPONZORI

Projekt: Učíme moderne a efektívne v súlade sŠkVP.