Spolupráca SOŠA s Technickou univerzitou v Košiciach:

-          Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

-          Strojnícka fakulta Katedra technológií a materiálov

-          Katedra automobilovej výroby

-          Fakulta elektrotechniky a informatiky, Laboratórium automobilovej elektrotechniky

 

Spolupráca SOŠA s vyššie uvedenými fakultami v nasledovných oblastiach:

-          Dni otvorených dverí

-          Odborné prednášky

-          Experimentálne cvičenia

-          Merania pomocou autoservisných technológií na reálnych automobiloch v COVaP pri SOŠA

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori