Časový rozpis vyučovania – teoretické vyučovanie

Vyučovacia hodina Hodina určená pre:
DŠ – denné štúdium
ŠPZ – štúdium popri zamestnaní
Čas
od – do
/hod.min/
Vyučovacia hodina Hodina určená pre:
DŠ – denné štúdium
ŠPZ – štúdium popri zamestnaní
Vyučovacia hodina
0.hod.
7.10–7.55 7.hod. 13.35–14.20
1.hod. 8.00–8.45 8.hod. ŠPZ 14.30–15.15
2.hod. 8.55–9.40 9.hod. ŠPZ 15.20–16.05
3.hod. 9.50–10.35 10.hod. ŠPZ 16.10–16.55
4.hod. 10.55–11.40 11.hod. ŠPZ 17.05–17.50
5.hod. 11.45–12.30 12.hod. ŠPZ 17.55–18.40
6.hod. 12.40–13.25 13.hod. ŠPZ 18.45–19.30

 
          Časový rozpis vyučovania – odborný výcvik

Hodina / prestávka / príchod na pracovisko

Čas /hod.minúty/

Hodina/ prestávka / príchod na pracovisko

Čas/hod.minúty/

príchod na pracovisko 6.50 – 7.00 prestávka 11.00 – 11.10
1. hodina 7.00 – 9.00 3. hodina 11.10 – 12.45
prestávka 9.00 – 9.30 4. hodina 12.45 – 13.00
2. hodina 9.30 – 11.00    

 

 

 Časový rozpis všeobecne pre III. a IV. ročníky /Poznámka: náplň pre žiakov OV v cudzích podmienkach./:

Hodina / prestávka / príchod na pracovisko

Čas /hod.minúty/

Hodina/ prestávka / príchod na pracovisko

Čas/hod.minúty/

príchod na pracovisko 6.50 – 7.00 prestávka 12.00 – 12.30
1. hodina 7.00 – 9.00 3. hodina 12.30 – 13.45
prestávka 9.00 – 9.15 4. hodina 13.45 – 14.00
2. hodina 9.15 – 12.00    

Jednotlivé ročníky a skupiny sa riadia denným režimom učebného dňa pre danú dielňu, skupinu a pracovisko.

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori