Kritériá k prijímaniu uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Kritériá k prijímaniu uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Informácie k prijímaciemu konaniu v školskom roku 2022/2023

Prihláška na vzdelávanie v strednej škole (pdf)

Potvrdenie o nastúpení žiaka (docx)

Vyhlásenie k podaniam v správnom  konaní (docx)

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori