Hlavný majster Ing. Jaroslav Voloch

Dielne na Bielocerkevskej ulici č. 29, Košice

Kontakt: vedúca pracoviska Mgr. Marta Víchová, tel. 671 9357, denne od 9.00 do 14.00hod., E-mail: marta.vichova(zavinac)sosake.sk

Je možné vyrobiť rôzne elektronické zariadenia alebo elektronické učebné pomôcky podľa návodu, projektu, ... ak zákazník dodá polovodiče a ostatný materiál.  Elektrické pripojenie pracovných laboratórnych stolov  bezpečnostným oddeľovacím transformátorom v učebniach fyziky a elektrického merania - doporučený materiál musí zabezpečiť zákazník. Oprava personálnych počítačov a kancelárskeho príslušenstva k počítačom.

 Dielne na Jarmočnej ulici č. 6, Košice

Kontakt: hlavný majster p.Arnold Rizman, tel. 623 3887, denne od 7.00 do 14.00 hod., E-mail:  arnold.rizman(zavinac)sosake.sk

 • Automechanické a autoelektrikárske práce pre všetky typy osobných automobilov.
 • Automechanické a autoelektrikárske práce pre všetky typy dodávkových automobilov.
 • Klampiarske práce.
 • Kontrola účinnosti bŕzd a tlmičov na brzdovej stolici a ich oprava.
 • Diagnostika geometrie podvozka, nastavenie a oprava.
 • Výmena oleja.
 • Výmena brzdovej kvapaliny.
 • Výmena chladiacej kvapliny.
 • Výmena oleja servoriadenia.
 • Emisná kontrola (informatívna – bez osvedčenia).
 • Výmena kolies respektíve prezutie pneumatík a vyváženie kolies.
 • Nastavenie a oprava svetiel.
 • Oprava elektroinštalácie.

     Zákazník hradí cenu za režijné náklady, takže ceny u nás sú podstatne nižšie ako v podmienkach profesionálnych autoopravárenských firiem.

 ZOZNAM PRISLÚCHAJÚCICH ODBOROV

 Študijné odbory:

 • 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
 • 2697 K mechanik elektrotechnik:
 • 2697 K mechanik elektrotechnik – silnoprúdová technika,
 • 2697 K mechanik elektrotechnik – informačné technológie,
 • 2495 K autotronik

 Učebné odbory:

2487 H autoopravár:

 • 2487 H 01 autoopravár – mechanik,
 • 2487 H 02 autoopravár – elektrikár,
 • 2487 H 03 autoopravár – karosár,
 • 2487 H 04 autoopravár – lakovník.
Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori