Prezentácia pracovnej agentúry CHRISTAL s.r.o.

Ponuka zamestnania - MT Garage Košice

Ponuka zamestnania - FRUCONA Košice a.s.

Ponuka zamestnania pre našich absolventov: Tempus-CAR s.r.o., Tempus-Trans s.r.o..

Ponuka zamestnania pre našich absolventov - Inžinierske stavby, a.s. Košice

Ponuka zamestnania pre našich absolventov - firma ARS spol. s r.o.

Ponuka zamestnania pre našich absolventov - firma CHRISTAL

Ponuka zamestnania pre našich absolventov - firma IVECO

Ponuka zamestnania pre našich absolventov - firma BMTI SK s.r.o.

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori