Regionálne kolo medzinárodnej súťaže Young Car Mechanic

Na našej škole sa uskutočnilo regionálne kolo medzinárodnej súťaže Young Car Mechanic z 8 SOŠ z východného Slovenska. Našu školu reprezentovali v náročných disciplínach zručnosti Adam a Ivan Timko, ktorí postúpili do národného finále tejto súťaže.

K úspechu im blahoželáme.

 

 

 

 

 

 

 

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori