OZNAMY: 

Jesenné prázdniny

28.10. - 29.10.2019 - riaditeľské voľno
30.10. - 3.11.2019 - jesenné prázdniny
4.11.2019 - začiatok vyučovania


Maturanti: možnosti štúdia na vysokých školách!

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori