Dňa 11.3.2022 sa na našej škole konal 12.ročník súťaže žiakov stredných škôl ENERSOL - SK na tému využitie alternatívnych zdrojov energie . Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci Richard Zemlan a Patrik Denár zo IV.E triedy a so svojou prácou obsadili 1. miesto v tvorivej kategórii.

Postúpili tak do celoslovenského kola tejto súťaže.Blahoželáme im a veĺmi pekne ďakujeme pánom majstrom Vladimírovi Bernátovi a Františkovi Hegedusovi ktorí boli ich konzultantami.

   

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori